Serdar Moralıoğlu

Özgeçmiş

Öğrenim Durumu:
Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl
Y. Lisans Tıp Gazi Üniversitesi 1995-2001
Tıpta Uzmanlık Çocuk Cerrahisi Gazi Üniversitesi 2001-2007

TIPTA UZMANLIK  TEZİ BAŞLIĞI ve DANIŞMANI:

Başlık: Kolostomi yapılmış   tavşanlarda kolostominin distalinde kalan barsak segmentlerinde kolinerjik ve   nitrerjik sistemlerdeki değişiklikler

Danışman: Yrd. Doç. Dr. İ.Onur   Özen

GÖREVLER:

Görev   Unvanı Görev Yeri Yıl
Arş. Gör. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk   Cerrahisi Anabilim Dalı 2001-2007
Observer Johannes Gutenberg Üniversitesi, Çocuk   Cerrahisi Kliniği   (Mainz- Almanya) 2006
Uz.Tbp.Astğ. Diyarbakır Asker Hastanesi Çocuk   Cerrahisi Kliniği 2007-2008
Op.Dr. Rize Devlet Hastanesi 2008-2010
Op.Dr./Başasistan Zeynep Kamil Kadın ve Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk   Cerrahisi Kliniği 2010-halen

BİLİMSEL KURULUŞLARA ÜYELİKLER:

Türkiye Çocuk Cerrahisi   Derneği(TCCD)                         Pediatrik Üroloji   Derneği(PEDÜRO)                         European Paediatric Surgeons’    Association(EUPSA)